Co to jest Pozycjonowanie stron ?

Marka aby mogła spełniać swoje podstawowe funkcje, musi zająć odpowiednie miejsce w świadomości nabywców. Często okazuje się, że w danym segmencie panuje już duża konkurencja i firma musi podjąć walkę o miejsce dla oferty firmy w świadomości klientów. Celowe działania zmierzające do kształtowania wizerunku marki, tak aby konsumenci w ramach docelowego segmentu rozumieli i doceniali, że jest ona konkurencyjna w stosunku do innych, a przede wszystkim dowiedzieli się o jej istnieniu. Istotne jest nie tylko to, by nabywcy znali markę, ale także by wywołała ona odpowiednie pozytywne skojarzenia oraz docierała do odpowiednich grup klientów. Pozycjonowanie stron internetowych kierowane jest do wszystkich firm posiadających własną stronę internetową i jest jedną z najbardziej popularnych form reklamy w internecie. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych pozwala na odnalezienie promowanej firmy przez potencjalnego klienta. Pozycjonowanie stron internetowych rozeszło się bardzo szybko w ciągu kilku ostatnich lat, a swoją niezwykłą popularność zawdzięcza bardzo dużej skuteczności. Podstawą w pozycjonowaniu jest odpowiedni dobór słów kluczowych - fraz dla pozycjonowanej strony. Przy doborze fraz należy wziąć pod uwagę podstawową działalność firmy oraz zasięg jej działalności czy jest ogólnopolski czy regionalny skupiający się w obrębie jednego lub kilku miast. Skuteczność pozycjonowania odzwierciedla się wtedy gdy mamy dobrze sprecyzowane słowa kluczowe. W ramach pozycjonowania zaleca się raczej komunikowanie jednego lub dwóch atutów oferty, istotnych z punktu widzenia klienta i jednocześnie odmiennych od tych akcentowanych przez konkurentów. Za kryterium pozycjonowania można np. przyjąć:
- atrybuty produktu - wyeksponowanie w działaniach marketingowych szczególnej cechy produktu
- korzyści oferowane przez produkt - wskazywanie, jakich korzyści dostarcza produkt
- czynniki niematerialne - akcentowanie nieuchwytnych, nienamacalnych atrybutów marki
- specjalne zastosowanie produktu - podkreślanie okazji sytuacji, w których marka może być wykorzystywana
- użytkownika produktu - adresowanie marki do określonego segmentu poprzez zestawienie jej z określonym typem użytkownika
- znaną osobistość/ gwiazdę - wiązanie marki ze znaną osobą
- kategorię produktu - marka zyskuje swoją tożsamość poprzez podkreślanie skojarzeń, albo odwrotnie - odmienności w stosunku do określonej kategorii produktu
- miejsce pochodzenia produktu - kojarzenie marki z miastem, regionem lub krajem znanym z osiągnięć czy tradycji w jakieś dziedzinie
- konkurenta - ukazywanie marki jako lepszej od określonych konkurentów, często odbywa się przy wykorzystaniu reklamy porównawczej
Po osiągnięciu wybranej pozycji w świadomości nabywców ważne jest ciągłe śledzenie wizerunku marki. Wobec zmieniających się potrzeb, które niosą za sobą większe oczekiwania klientów, pojawiania się nowych konkurentów niekiedy konieczne jest poszerzenie oferty pozycjonowania.

Usługi świadczone przez RekNetMedia